Nieuwe media “nieuwe stijl”

Van creativiteit werd lang tijd gedacht dat het iets ondefinieerbaar was, iets wat je had of niet. Een goddelijk geschenk, iets wat je overvalt op een bepaald moment. Creativiteit is ook een term die verward wordt met kunstzinnige uitingen als schilderen, schrijven, muziek maken of bedenken. Slechts zelden horen we docenten van bèta-vakken praten over de creativiteit van hun leerlingen, terwijl je juist bij deze vakken gebaat bent bij een gezonde dosis creatief vermogen. Van creativiteit wordt ook gedacht dat je het niet kunt leren, dat je het niet op verzoek kunt aan- of uit zetten.

Bij het vak nieuwe media gaan we uit van het tegenovergestelde. Wij gaan ervan uit dat iedereen kan leren creatieve oplossingen te bedenken. Onze leerlingen leren om multimedia te gebruiken voor het oplossen van complexe problemen, althans dat is uiteindelijk ons doel. We beginnen met kleine stappen. Afgelopen week hebben mijn collega Gijs en ik in een ontwerpsessie de essentie van ons vak gedefinieerd en besproken wat we in de eerste drie jaar binnen ons vak willen bereiken. Wat mensen nodig hebben om creatief te worden is ten eerste tijdsdruk. Geef mensen zeeën van tijd en er gebeurt niets, maar net voldoende tijd doet wonderen. Nu is dat bij docenten niet zo’n probleem. Zij ervaren vrijwel altijd die druk. Er moet teveel gebeuren in een jaar van veertig weken. Daar ontbreekt het ook Gijs en mij niet aan.
Een tweede ingrediënt is de afspraak om elkaar niet te beperken. Zo spreken Gijs en ik bij aanvang af dat we de woorden “ja maar…” niet gebruiken. Bezwaren hebben de eigenschap om vanzelf op te duiken, je hoeft ze dus niet op voorhand al te benoemen want dat remt je af in het creatieve proces. Je beperkt je eigen capaciteit om de legio oplossingen voor je probleem te benoemen en dat beperkt ook je mogelijkheid om de juiste oplossing te bedenken.
Een derde belangrijke voorwaarde is een prettige ruimte waarin je je werk doet. Je moet je op je gemak voelen om creatief te zijn. Als ik goede ideeën wil krijgen, ga ik bijvoorbeeld niet in een klaslokaal zitten waar alle tafels in busopstelling staan. Dat levert niet de juiste mindset, om het zo maar te noemen. Zo proberen we ook onze leerlingen in een ruimte te laten werken waar ze tot creativiteit kunnen komen en zelf oplossingen kunnen bedenken voor de problemen die wij ze straks voorleggen tijdens de lessen nieuwe media. Gelukkig heeft onze school al een paar van deze lokalen, zoals het medialab in 306, het kunst- en mediaplein en het technasiumlokaal.

ontwerp nieuwe media

ontwerp nieuwe media


Zouden andere “gewone” vakken daar ook iets aan hebben? Ik denk van wel. Als je jezelf dwingt tot creatief denken over je vak, over hetgeen leerlingen mee moeten krijgen van wat je vak kan inhouden, en je losmaakt van de “ja maar”-benadering, dan lukt dat. Vakoverstijgende projecten zouden daar een mooi begin van zijn. Leer leerlingen datgene wat ze straks in de echte maatschappij ook moeten kunnen. En dat is niet alleen maar sommen maken. Dat heeft te maken met complexe vraagstukken, levensecht en actueel. Probeer eens los te komen van methodes die al tientallen jaren hetzelfde bieden en bedenk zelf een opdracht of project. Boor je creativiteit aan en maak iets nieuws van je vak. Of doe het samen, want dat werkt uiteindelijk beter.
Is dat veel werk? Ja, dat is ontzettend veel werk maar zo oneindig veel leuker dan jaar in jaar uit dezelfde stof uitleggen die leerlingen niet interesseert of boeit! Bij nieuwe media zijn we eruit. Wie volgt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *